Menu Zavřeno

Odkazy

Níže naleznete seznam odkazů na důležité webové stránky s celní problematikou.

Informace a webstránky

Celní správa České republiky
http://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/default.aspx

Celní správa EU
http://ec.europa.eu/ecip/information_resources/links/index_en.htm

Ministerstvo financí ČR
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg

Český statistický úřad
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home

Ministerstvo průmyslu a obchodu
http://www.mpo.cz

Hospodářská komora
http://www.komora.cz

Kurzovní měsíční lístek pro výpočet cla
http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/kurzy.aspx

Seznam celních útvarů
http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/scu.aspx

Ověření čísla EORI
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=cs